info@blackelid.se, fåravel, gotlandsfår, gutefår, livdjursförsäljning, fällar, köttlådor, avelsbesättning, genbanksdjur

Gotlandsfår

Gotlandsfåren har anor från de gotländska utegångsfåren, men har sen 1920-talet förädlads till den nuvarande rasen. Det som mest kännetecknar rasen är deras fantastiska päls, lockig i olika gråa nyanser, silkesmjuk och glansig.


Enligt rasbeskrivningen ska gotlandsfåren ha svart huvud och ben, men enstaka mindre vita tecken kan accepteras. Fällen är grå i olika nyanser, från vitgrå till svart, där avelsmålet är en klar färgnyans med en jämn utbredning över hela kroppen. Lockarna ska vara av jämn storlek, medelstor till stor, med en mjuk rundad form och en spänstighet som gör att den håller för nötning när fällen används. Pälshåret ska vara glansigt så att fällen får en vacker lyster, samt silkigt för att öka fällens mjukhet och hållbarhet, samt bättre avvisa smuts.


Gotlandsfåren är goda mödrar som tar väl hand om sina lamm. Det är viktigt att moderdjuren har goda mjölkegenskaper, samt att båda föräldrarna bär på ett genetiskt anlag för bra tillväxt. Det tillsammans med tillgång till tillräckligt näringsrikt bete ger lammen förutsättningar att växa sig tillräckligt stora under sommarhalvåret, för att antingen tjäna som avelsdjur i den egna eller i andras besättningar, alternativt bli slaktdjur.


Gotlandsfåren har en säsongsbunden brunstcykel som gör att de brunstar och betäcks på senhösten, lammen föds sedan i april. Får av denna ras är kända för att vara uppmärksamma och livliga, duktiga på att söka föda och att omvandla floran på hag- och ängsmarker till bra näring. Under sommarhalvåret hämtar våra får sin näring på skogsbeten och ängsmarker, och bidrar där med till ett öppet och artrikt landskap.


Vi har ett stort intresse för avelsarbete vilket ger oändliga möjligheter att öka vår kunskap och förbättra besättningen. Som ett led i kvalitetsarbetet ”mönstras” alla lammen i början av augusti, när de är ca 110 dagar gamla. Då får vi besök av en mönstrare/riksdomare som besiktigar varje lamm utifrån flera parametrar gällande pälsutveckling, kroppsform, exteriör och funktionalitet. Mönstringsresultatet lägger grunden för vilka lamm som går vidare till avel. De allra finaste bagglammen tas sen vidare till riksbedöming för ytterligare bedömning.


Våra första gotlandsfår kom till gården år 2000, ursprungligen tänkte vi ha dem för landskapsvård men blev snart intresserade av avelsarbete för att kunna få finare fällar och bättre slaktkroppar. Förutom att vara noga med urvalet av de tacklamm vi rekryterar i den egna besättningen, köper vi in och använder oss enbart av välmeriterade avelsbaggar. Sen många år tillbaka brukar vi ha drygt 50 gotlandstackor som lammar varje år.

Topp-20 avelsbesättning för andra året i rad !

Stolta fårbönder !

Av ca 540 gotlandsfårsbesättningar i Sverige och Danmark har våra får placerat sig på listan över Topp-20 avelsbesättningar för andra året i rad.

I år som nr 10 för avelsvärden pälsegenskaper (PIX) och som nr 16 för avelsvärden för rasindex (RIX). Avelsvärden är en metod att skatta egenskaper ett djur kan förväntas nedärva till sina avkommor. 
Källa: Sveriges Fåravelsförbund 2023-07-07